Volwassenenonderwijs

CVO Handelsschool Aalst is een centrum voor volwassenenonderwijs. Volwassenenonderwijs wordt vaak omschreven als avondonderwijs.

Volgens het decreet betreffende het volwassenenonderwijs heeft het volwassenenonderwijs als doelstelling "enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende studiebewijzen te behalen".

Het volwassenenonderwijs bestaat uit basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleidingen. Bij CVO Handelsschool Aalst kan je terecht voor opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Opleidingen volwassenenonderwijs

Bekijk de opleidingen volwassenenonderwijs aangeboden door CVO Handelsschool Aalst. 

Inschrijven volwassenenonderijs

Zich inschrijven voor volwassenenonderwijs is een weloverwogen keuze. Twijfel je nog steeds of CVO Handelsschool Aalst wel de juiste volwassenenonderwijs instelling voor jou is? Laat je dan overtuigen door de getuigenissen van docenten en cursisten

Campussen

CVO Handelsschool Aalst bestaat uit drie campussen:

Scholengroep

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Handelsschool Aalst behoort tot de scholengroep Dender. Deze scholengroep wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.