Taalcursussen

Vanaf het eerste jaar dompelen wij de cursisten onder in een intensief taalbad. Onze taalcursussen focussen zich, met respect voor de andere vaardigheden, op daadwerkelijk en actief spreken van de taal en dit reeds vanaf richtgraad 1 van elke taalcursus. Talen leren doe je immers vooral door ze te gebruiken.

Richtgraad 1 taalcursussen

Richtgraad 1 wordt gespreid over 2 jaren (met uitzondering voor de talen met een ander schrift, daar is het 3 of 4 jaren). Je kan zinnen en de meest frequente woorden die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld informatie over jezelf en je familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk) begrijpen en gebruiken. Je kan de belangrijkste punten in duidelijke boodschappen en aankondigingen volgen. Je kan eenvoudige teksten lezen. Je kan specifieke informatie vinden in alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen. Je kan communiceren over alledaagse zaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Je kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Je kan een eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Richtgraad 2 taalopleidingen

Richtgraad 2 van elke taalcursus wordt gespreid over 4 jaren. Je kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Je kan de belangrijkste items van radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen. Je kan artikels in kranten en tijdschriften lezen. Je kan omgaan met de meeste situaties die voorkomen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Je kan coherente teksten produceren over allerlei onderwerpen. Je kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en redenen of uitleg geven voor meningen en plannen. Je kan een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en jouw reacties beschrijven.

Richtgraad 3

Richtgraad 3 wordt gespreid over 2 jaren. Taalcursussen in deze richtgraad besteden aandacht aan de mondelinge communicatie. Je kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen. Je kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma's op de tv begrijpen. Je kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op je interessegebied. Je kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten. Je kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Je kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin jouw standpunten uitleggen en ondersteunen.

 

CVO Handelsschool Aalst biedt heel wat taalcursussen aan. Ziehier ons aanbod: