Samen vooruit!

Wij staan u bij met raad en daad, op een professionele manier, tot u uw vooropgestelde doelstellingen hebt bereikt.Samen vooruit!

Volwassenenonderwijs - CVO Handelsschool AalstGratis parkeren voor onze cursisten naar aanleiding van Carnaval

Beste cursisten van de campus Keizersplein

Tijdens de Carnavalperiode is de parking Keizershallen niet beschikbaar. Wij bieden in die periode dan ook graag een alternatief aan in de Kroonparking.

Lees meer


 

Traditiegetrouw sturen wij als CVO Handelsschool onze nieuwjaarswensen uit. Het lijkt ons een goede gewoonte om alle mensen het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.
Steeds vertellen we onze boodschap in alle talen die we in ons centrum aanbieden. Zo beklemtonen we het belang van de internationaliseringsgedachte als baken om elkaar te leren begrijpen en ontmoeten. Taal is immers de brug bij uitstek naar begrip en een goede verstandhouding. Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe warmer en hechter de wereld er kan uitzien.

Het afgelopen jaar was niet altijd een vrolijk jaar. We werden geconfronteerd met bijzonder verregaande vormen van ongebreideld geweld en terreur. Weet echter dat er steeds licht is in de duisternis, ook nu, want het licht overwint elke duisternis.
Het is vanuit deze gedachte dat wij in de regio onze betrokkenheid opnemen en verder willen meewerken aan meer verbondenheid, verdraagzaamheid en menselijke warmte.

Namens ons CVO Handelsschool Aalst wens ik allen een jaar vol licht toe.

 

Met vriendelijke groeten

Stany Meskens
directeur

 


Uitstap Krakau met bezoek Auschwitz-Birkenau! - 5 tot en met 8 mei 2016

In het Hemelvaartweekend (donderdag 5 tot en met zondag 8 mei 2016) reizen we af naar het mooie Krakau. We ontdekken deze hippe stad waarvan de gebouwen grotendeels werden ontworpen door Italiaanse architecten.

We hebben echter ook aandacht voor de gruwelen die zich in de stad en in de omgeving hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. We bezoeken het Joodse getto, de fabriek van Schindler en ook de uitroeïngskampen Auschwitz en Birkenau.

Groot pluspunt is de begeleiding door een Nederlandstalige gids.

Ben je ook al jaren van plan om deze bezoeken af te leggen, maar komt het er niet van? Schrijf dan vlug in voor deze voor jou georganiseerde uitstap.

Meer info en het programma vind je hier.


Niet te missen activiteiten in 2016!

Op zaterdag 23 januari 2016 van 19u tot 19u45 brengen we een geleid bezoek aan de Carnavalswerkhallen. Hier zie je de echte carnavalist aan het werk aan de machtige praalwagens die enkele weken later in de straten van Aalst zullen pronken.

Deelname is gratis. Inschrijving is verplicht.

Interesse? Mail naar stany.meskens@g-o.be.

 

Op vrijdag 19 februari 2016 vanaf 19u. organiseert de vakgroep Frans haar tweede oestertasting in Hotel Keizershof, Korte Nieuwstraat 15 in Aalst.

Nick Trachet, culinair journalist, neemt ons mee op ontdekkingstocht doorheen de wondere wereld van de oester. Hij onderhoudt ons over het onderscheid in uitzicht en smaak van verschillende oesters.

Voor de prijs van € 18,00 krijg je 6 verschillende soorten oesters, 2 glazen Crémant en een deskundige uitleg (voor de BOB voorzien wij uiteraard in niet-alcoholische drank).

Inschrijven kan tot en met donderdag 11 februari 2016 op één van onze secretariaten of via overschrijvng op BE19 0682 3118 8312 op naam van CVO Handelsschool Aalst met vermelding van Oestertasting en de na(a)m(en) van de deelnemer(s). Bij elektronische betaling meld je de inschrijving via een mailtje naar kristel.ardyns@g-o.be.


Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert ons centrum een bezoek aan Mechelen.

Eerst en vooral staat een bezoek aan de Dossinkazerne op het programma. Deze 'plaats van herinnering' is onlosmakelijk verbonden met de Tweede Wereldoorlog, aangezien ze vooral werd gebruikt als transitgevangenis voor deportatie naar Auschwitz-Birkenau. Van de 25.000 Joden en zigeuners die werden weggevoerd, kwamen er slechts 1.250 levend terug.

Na dit beklijvende stuk geschiedenis maken we ook tijd voor een historische geleide stadwandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden van deze stad aan de Dijle.

Voor meer info mail je naar karin.steenackers@gmail.com.


23 april 2016 --> Daguitstap naar Rijsel (meer info volgt)

28 juni 2016 --> plechtige proclamatie (uitnodiging volgt in juni)Zonder woorden...


Op zaterdag 5 december 2015 trokken we voor het derde jaar op rij naar de Westhoek


Wijziging aanvangsdatum

Voor volgende cursus is er een wijziging van aanvangsdatum:

IJslands 1 = 27/01/2016 tot en met 8/06/2016


Pedagogische studiedag 5 oktober 2015 met als thema: "VISIE 2020"

De betekenis en zin van een goed geformuleerde missie zette iedereen op het juiste spoor. Hierna gingen we over tot de duiding van de term VISIE. In een visie(tekst) formuleren we onze ambities en doelen voor een periode van 5 jaar. Ons centrum ziet de visietekst als een relevant en inspirerend werkdocument voor alle medewerkers, cursisten en belanghebbenden.

We stelden onszelf twee vragen in 8 beleidsdomeinen. De eerste vraag zocht naar de betekenis van elk domein voor de aanwezigen. Als antwoord op de tweede vraag zochten we de kijk van de medewerkers op die domeinen voor 2020. De debatten in de werkgroepjes kregen hun neerslag op een regen van Post-It's, geplakt op de opgestelde pancartes.

Deze opvattingen en ideeën werden mee verwerkt, door de beleidscel, in de finale visietekst. In het beleidsplan wordt deze informatie concreet gemaakt in duidelijke doelstellingen.

Bekijk hier de inleidende presentatie en de foto's van deze studiedag.


Sally Becker (The Angel of Mostar) opende ons cursusjaar 2015-2016

Het is ondertussen een traditie in ons centrum voor volwassenenonderwijs: het cursusjaar wordt op gang getrapt door een opmerkelijke persoonlijkheid, die wereldwijd zijn of haar sporen heeft verdiend in deze of gene sector. Dit jaar heeft onze school gekozen voor Sally Becker, wereldwijd bekend als “the Angel of Mostar”.

Deze Britse heeft tijdens de Joegoslavische burgeroorlog  dankzij haar weergaloze moed het leven gered van honderden kinderen en hun families die vast zaten in het oorlogsgebied. Ze is erin geslaagd om hen vanuit de frontlinie naar veiliger oorden te brengen en hen de nodige medische zorgen toe te dienen. Toen het conflict escaleerde en andere hulporganisaties aarzelden of zich terugtrokken, ging zij vastberaden door. Zij bleef helpen waar ze kon, terwijl iedereen afhaakte, met gevaar voor haar eigen leven.

Ook na de oorlog bleef mevrouw Becker zich samen met andere vrijwilligers belangeloos  inzetten voor oorlogsslachtoffers.

In 2009 werd ze ambassadrice voor “For Children of Peace”, een multireligieuze liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor verzoening, vriendschap en vertrouwen tussen Israelische en Palestijnse kinderen en ze kreeg ook verschillende onderscheidingen voor haar uitzonderlijke moed.

In 2012 droeg ze samen met 7 andere verdienstelijke wereldburgers, waaronder Ban Ki-Moon, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de Olympische Vlag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

In het huidige klimaat van onverschilligheid is haar moedige verhaal een inspiratiebron voor velen. Haar leven staat bol van kleine en grote heldendaden, maar haar bescheidenheid geeft haar verhaal nog meer cachet. Door haar uit te nodigen in ons centrum, hopen we haar motiverende boodschap nog bekender te maken, vooral bij onze cursisten.

De opening vond plaats op woensdag 2 september om 20u in CVO Handelsschool, Keizersplein 19 te Aalst.


ELEKTRONISCH INSCHRIJVEN


De Centrumschool Londerzeel is de grote winnaar van onze jaarlijkse tekenwedstrijd in het kader van de Vrede

Naar jaarlijkse traditie organiseert ons centrum een tekenwedstrijd om de vredesgedachte te allen tijde levendig te houden!

tekenwedstrijd

In het verlengde van alle herdenkingen van de 'Groote Oorlog' van '14-'18 was het onze wens om alle basisscholen van Vlaanderen bij dit project te betrekken. Naast de traditionele boekenbon voor de mooiste tekening van de klas, was er dit jaar ook een hoofdprijs, namelijk een daguitstap met de ganse klas naar Kazerne Dossin in Mechelen. Deze hoofdprijs werd bepaald door lottrekking.

We mochten van 63 scholen uit 4 provincies 850 tekeningen ontvangen. De jury heeft zich hierover gebogen en de 63 winnaars van de boekenbons ontvangen hun prijs volgende week in de bus. Wij danken hen allemaal voor hun mooie en inspirerende tekeningen en wensen hen dan ook van harte proficiat!

De grote winnaar van de educatieve daguitstap naar Kazerne Dossin is de Centrumschool van Londerzeel. Zij hebben hun prijs enthousiast onthaald zoals je kan zien op de foto. Voor hen ook een heel dikke proficiat en veel plezier op de uitstap!


NIEUW - Noors via Google-hangout start op 13 januari 2016

Ons cenrum ontwikkelde een pakket Noors via Google hangout. Via Google hangout creëren we een klassituatie vanop afstand. Je kan deelnemen aan de les vanuit gelijk welke plaats op de wereld. Google hangout is een tool die gratis ter beschikking wordt gesteld door Google. Je moet enkel beschikken over een PC, tablet of smartphone en een internetaansluiting. Activering van Google+ is wel noodzakelijk om Google hangout te kunnen gebruiken.

Op vaste, afgesproken tijdstippen wordt er ingebeld en kan de les starten. Iedereen kan aan bod komen om te spreken, wat toch heel belangrijk is in het verwervan van een taal. Bovendien kunnen er ook documenten worden uitgewisseld en kunnen taken en testen worden ingediend en verbeterd.

De prijs per deelnemer voor het pakket Noors via Google-hangout is € 370,00 voor 60 uren onderwijs online en dit in rechtstreeks contact met de lesgever en de medecursisten, cursusmateriaal en het toezenden van 5 opdrachten, de correctie en de remediëring door de lesgever.

De cursus start op 13 januari 2016. Er moeten wel minimum 6 deelnemers zijn ingeschreven. Voor meer informatie mail je naar stany.meskens@g-o.be.

Elektronisch inschrijven kan via dit formulier. Het ingevulde document mail je naar kristel.ardyns@g-o.be en de betaling regel je via overschrijving. Kristel schrijft je in zodra wij de betaling zien verschijnen en dan zal de inschrijvingsfiche in tweevoud per post worden bezorgd. Eén exemplaar moet getekend worden teruggestuurd.


Elektronisch inschrijven en elektronisch leerplatform

Je kan elektronisch inschrijven via onze website.

Na inschrijving kan je je als cursist registreren op ons elektronisch leerplatform via 'Aanmelden' in de rechterkolom op deze website. Je registreert je eerst als nieuwe cursist en duid de door jou gekozen opleiding aan. Je kan ook al jouw paswoord wijzigen in 'Mijn profiel'. De betrokken leerkracht zal jou toevoegen aan de klaslijst en vanaf dan kan je het platform gebruiken.

Veel succes in de opleiding!


Grote tekenwedstrijd rond het thema 'vrede' voor alle leerlingen van het vijfde leerjaar in gans Vlaanderen

Ons centrum organiseert naar jaarlijkse gewoonte een tekenwedstrijd rond 'vrede' voor alle basisscholen in Aalst en ver daarbuiten. Op die manier trachten wij ons bescheiden steentje bij te dragen aan het in stand houden van de vredesgedachte, ook bij onze kinderen.

Dit jaar maken de kindjes van het vijfde leerjaar met de mooiste of creatiefste tekening kans op een van de 50 boekenbons of op een georganiseerde daguitstap met de hele klas naar Kazerne Dossin.

Veel succes aan alle deelnemertjes!

Meer informatie over dit initiatief vind je hier.


Ons centrum nam deel aan de Scandinavische beurs in Almere

In het weekend van 24 en 25 januari 2015 nam ons centrum deel aan een Scandinavische beurs in Almere (Nederland). Wij zijn dan ook het enige centrum in de Benelux dat alle Scandinavische talen aanbiedt.

De bezoekers van deze beurs (vooral Nederlanders, Belgen en Duitsers) hebben vage tot concrete plannen om te emigreren naar Noorwegen of Zweden.

Voor de bezoekers met concrete plannen om naar Noorwegen te verhuizen, hebben wij een pakket Noors via Google hangout ontwikkeld. In de aanloop naar een verhuis naar het buitenland hebben mensen niet altijd de tijd om de taal van het toekomstige land aan te leren. Op deze manier kan dit ook nog wanneer ze al ter plekke zijn.

Via Google hangout creëren we een klassituatie vanop afstand. Je kan deelnemen aan de les vanuit gelijk welke plaats op de wereld. Google hangout is een tool die gratis ter beschikking wordt gesteld door Google. Je moet enkel beschikken over een PC, tablet of smartphone en een internetaansluiting. Activering van Google+ is wel noodzakelijk om Google hangout te kunnen gebruiken.

Op vaste, afgesproken tijdstippen wordt er ingebeld en kan de les starten. Iedereen kan aan bod komen om te spreken, wat toch heel belangrijk is in het verwervan van een taal. Bovendien kunnen er ook documenten worden uitgewisseld en kunnen taken en testen worden ingediend en verbeterd.

De prijs per deelnemer voor het pakket Noors is € 370,00 voor 60 uren onderwijs online en dit in rechtstreeks contact met de lesgever en de medecursisten, cursusmateriaal en het toezenden van 5 opdrachten, de correctie en de remediëring door de lesgever.

De cursus start op 1 oktober 2015. Er moeten wel minimum 6 deelnmers zijn ingeschreven. Voor meer informatie mail je naar stany.meskens@g-o.be.


Verhoging van het wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld

De Vlaamse regering besliste om het wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld te verhogen voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs die starten vanaf 1 januari 2015.

Het wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld bedraagt vanaf dan € 1,50 per lestijd in plaats van € 1,15 per lestijd. Deze verhoging van € 0,35 per lestijd zal het centrum echter integraal moeten afstaan aan de Vlaamse overheid in het kader van de geplande besparingen en zal het centrum dus niet kunnen aanwenden voor haar eigen werking.

Onze cursisten mogen er echter gerust in zijn dat we niettegenstaande alles in het werk zullen stellen om verder kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.


Ons centrum bezocht opnieuw Flanders Fields en was sterk onder de indruk...

Op zaterdag 22 november 2014 hebben we onze tocht door Flanders Fields verder gezet met een zeer boeiend programma dat we hebben afgesloten met het bijwonen van de Last Post en het neerleggen van een rouwkrans namens ons centrum.

Binnenkort sfeerbeelden van deze onvergetelijke dag!

Lees meer


Verkiezingen nieuwe schoolraad

Vanaf 1 april 2015 moet een nieuwe schoolraad worden geïnstalleerd. De verkiezingen hiervoor werden georganiseerd van 1 tot en met 12 december 2014.

We doen ook een warme oproep aan al onze cursisten om kandidaten aan te reiken voor coöptatie in deze schoolraad.

De documenten hiervoor kunnen op eenvoudige vraag worden verkregen op het secretariaat.


Exclusief voor lezend Vlaanderen: ontmoeting met Arne Dahl op donderdag 2 oktober in het Belfort in Aalst

Exclusief voor lezend Vlaanderen: ontmoeting met Arne Dahl op donderdag 2 oktober in het Belfort in Aalst

De Zweedse misdaadauteur Arne Dahl bracht een exclusief bezoek aan ons land. Hij kwam ons zijn nieuwste boek “Woede” voorstellen, het tweede deel van de nieuwe Opcop-thrillerreeks.

In een onderhoudend gesprek met John Vervoort, literair recensent van De Standaard en Het Nieuwsblad, kwamen we meer te weten over leven en werk van deze interessante man.

Nadien was er tijd voor een babbel en een fotomoment met de auteur.

 

 

(foto: Sara Arnald)


Eddie the Eagle opende het cursusjaar 2014-2015 op dinsdag 2 september 2014

Eddie 'The Eagle' Edwards heeft onder grote persbelangstelling ons cursusjaar 2014-2015 officieel geopend.

Eddie The Eagle

De sympathieke Britse oud-schansspringer heeft onze cursisten en genodigden getrakteerd op een boeiend relaas van zijn leven. Op zijn eigen ontwapenende manier motiveerde hij alle aanwezigen om hun dromen na te jagen, net zoals hij dat gedaan heeft.

Voor een sfeerverslag van deze memorabele avond door de regionale zender TV-Oost, kan je hieronder klikken:

http://www.tvoost.be/nl/2014-09-03/eddy-the-eagle-opent-schooljaar-in-aalst/

 


Startschot Portugese Vereniging CVO Handelsschool Aalst!

Dinsdag 27 mei 2014 gaven we het startschot van onze nieuwe Portugese vereniging.

Lees meer


De vakgroep Engels bezocht 'In Flanders Fields'

De vakgroep Engels bezocht op zaterdag 30 november 2013 het mooie Ieper. Er werd een bezoek gebracht aan het vernieuwde 'In Flanders Fields' museum.

Nadien loodste een stadsgids de deelnemers rond in de stad met als rode draad de Eerste Wereldoorlog.

Om 20u. werd de Last Post bijgewoond en een rouwkrans van ons centrum neergelegd. Dit als symbool van het belang dat ons centrum hecht aan het blijvend herinneren van de opoffering van velen voor de vrijheid die wij nu genieten.

In Flanders Fields

Lees meer


Kim Phuc opende plechtig ons nieuwe cursusjaar!

Volwassenenonderwijs

CVO Handelsschool Aalst is een centrum voor volwassenenonderwijs. Volwassenenonderwijs wordt vaak omschreven als avondonderwijs. 

Bekijk zeker en vast de info pagina voor volwassenenonderwijs voor alle informatie die u nodig zou hebben.