Cursus Litouws

Locaties: CVO Handelsschool Aalst

Cursus Litouws Aalst - cursusjaar 2016-2017

niveau 

dag 

lesmoment 

IG

VG

HB 

totaal 

1e jaar (**)

maandag 

18.15-21.25

€ 200

€ 15

€ 0 

€ 215

(**) trajectduur cursus Litouws 1: 7/11/2016 tot en met 20/03/2017


Deze cursus kan je niet met opleidingscheques betalen, maar komt wel in aanmerking voor een tussenkomst via KMO-portefeuille.


IG = inschrijvingsgeld, VG = verbruiksgoederen, HB = handboek

Met de cursus Litouws voegt CVO Handelsschool Aalst een Baltische taal toe aan zijn ruim talenaanbod. De reden is eenvoudig: Litouwen doet ernstige inspanningen om zich te ontwikkelen tot Europese handelspartner en zet ook stappen in de richting van ons land. Bovendien is Litouwen een toeristische bestemming die aan belang wint.

Niet onbelangrijk: CVO Handelsschool Aalst is het enige centrum voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen die een cursus Litouws aanbiedt. Schrijf je dus snel in.

Litouws leren: taal

De Litouwse taal is een van de meest archaïsche van de levende Indo-Europese talen. Het Litouws is een Baltische taal net zoals het Lets. Het is de officiële taal van Litouwen en wordt gesproken door ongeveer 3,5 miljoen mensen.

Cursus Litouws: grammatica en woordenschat

Het Litouws is een conservatieve taal en is daarom van groot belang voor de historische linguïstiek. Door dat conservatieve karakter heeft de moderne Litouwse taal nog altijd veel verbuigingen, net als het Proto-Indo-Europees. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen Litouws en Nederlands: durys (deur), akys (ogen), naktis (nacht) e. a. Het Litouws kent enkele aanvullende letters: ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū en ž. Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen volgens zeven naamvallen: nominatief, genitief, datief, accusatief, vocatief, locatief en instrumentalis. Het Litouws maakt een onderscheid tussen enkelvoud en meervoud. Het werkwoord in het Litouws kan je vervoegen volgens drie conjugaties. Net als veel Indo-Europese talen is het Litouws een pro-droptaal, wat wil zeggen dat het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp meestal wordt weggelaten.

Volgend academiejaar Litouws leren? Reserveer vandaag nog je plaatsje.

Ik wil meer info

Locatie: CVO Handelsschool Aalst