Cursus Iers

Locaties: CVO Handelsschool Aalst

Cursus Iers Aalst - cursusjaar 2016-2017

niveau 

dag 

lesmoment 

IG

VG

HB 

totaal 

1e jaar (**)

woensdag 

18.15-21.25

€ 200

€ 15

€ 0 

€ 215

(**) trajectduur cursus Iers 1: 9/11/2016 tot en met 22/03/2017


Deze cursus kan je niet met opleidingscheques betalen, maar komt wel in aanmerking voor een tussenkomst via KMO-portefeuille.


IG = inschrijvingsgeld, VG = verbruiksgoederen, HB = handboek

Ontdek de mooie Ierse taal

Algemene informatie

Iers of Iers-Gaelisch (Gaeilge) is een Keltische taal die gesproken wordt in Ierland. Het is de oudste levende Europese taal met een literaire traditie die teruggaat tot het begin van de 6e eeuw.

Als belangrijkste lid van de familie van de Keltische talen heeft deze taal een unieke structuur en verschilt ze wezenlijk van de Romaanse en Germaanse talen, die sterk werden beïnvloed door het Latijn en die West-Europa eeuwenlang overheersten.

De leerkracht is een 'native speaker' afkomstig van de Westkust van Ierland en heeft al 8 jaar leservaring achter de rug. Hij nodigt je uit om deze parel onder de Europese talen samen met hem te ontdekken en om de Ierse tradities en het culturele erfgoed te leren begrijpen.

Informatie over de cursus

In deze beginnerscursus zal de leraar starten met de basiswoordenschat en de basisstructuren van deze taal. Je zal ontdekken hoe het fundament van deze taal is gevormd door de Ierse geschiedenis en dat zij zich enorm leent tot de vlotte, vriendelijke en indirecte wijze van communiceren die zo typisch Iers is.

Spreken zal in eerste instantie worden aangewend om deze taal te verwerven en aangezien toneelstukken een centrale rol spelen in de Ierse (Gaeilge) literaire traditie zal je op het einde van de cursus dan ook een aantal toegankelijke toneelstukken bekijken.

Een bijkomend voordeel van het volgen van deze cursus is dat de leraar je kan beloven dat de onuitspreekbare Ierse namen voor jou nadien geen geheimen meer zullen kennen! Misschien iets om op een feestje mee uit te pakken?

Interesse? Schrijf dan snel in!

 

Discover the beautiful Irish language

General Information

Gaeilge [Irish] is the oldest living language in Europe with a literary tradition which stretches back to the early 6th century.

As the largest member of the Celtic Language group it contains structural elements which are starkly different from the Latin influenced Romanic languages and Germanic Languages that dominate Western Europe and unique among languages in the world.

The teacher is a native speaker from the West coast of Ireland with 8 years of teaching experience. He invites you to join him in examining this jewel among European languages and delving into an understanding of Irish traditions and cultural experiences.

Course Information

In this beginner’s course he will be covering basic vocabulary and structure. You will look at how the structure of the language is moulded by Irish history and lends itself to the fluid, friendly and indirect nature of communication that the Irish are famous for.

He will be using conversation as the primary drive of linguistic acquisition and because plays are a central part of the Irish (Gaeilge) literary tradition you will be looking at some basic plays towards the end of the course.

Another added benefit of taking this course is that he can promise that those impossible to pronounce Irish names will make perfect sense to you, a possible party piece in the making.

Interested? Pleae do subscripe!

 

 

 

 

Ik wil meer info

Locatie: CVO Handelsschool Aalst