Cursus Afrikaans

Locaties: CVO Handelsschool Aalst

Cursus Afrikaans Aalst - cursusjaar 2017-2018

niveau 

dag 

lesmoment 

IG

VG

HB 

totaal 

1e jaar (**)

maandag 

18.15-21.25

€ 200

€ 15

€ 20 

€ 235

(**) trajectduur cursus Afrikaans 1: 2/10/2017 tot en met 19/02/2018


Deze cursus kan je niet met opleidingscheques betalen, maar komt wel in aanmerking voor een tussenkomst via KMO-portefeuille.


IG = inschrijvingsgeld, VG = verbruiksgoederen, HB = handboek

Kom ons praat Afrikaans

Afrikaans is een West-Germaanse taal, die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. Het Afrikaans telt ongeveer 7 miljoen moedersprekers. Daarnaast zijn er naar schatting 20 miljoen personen die Afrikaans als tweede of derde taal spreken.

Wanneer we het hebben over de taal, spreken we over het Afrikaans en niet over Zuid-Afrikaans. Dit laatste betekent immers ‘afkomstig uit Zuid-Afrika’. Het Afrikaans kent zijn oorsprong in de 17e eeuw, toen de Nederlanders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zich bij Kaap de Goede Hoop vestigden. Het grootste deel van de woordenschat is dus van Nederlandse origine. Toch kent de taal ook verschillende invloeden uit het Portugees, het Maleis, de Bantoe-talen, de Khoisan-talen en tegenwoordig ook het Engels. De taal heeft door de eeuwen heen verschillende veranderingen doorgemaakt en is sinds 1925 één van de 11 officiële talen van Zuid-Afrika.

De verschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans zijn voornamelijk te wijten aan evoluties in de fonetische spelling en de vereenvoudigingen van het Afrikaans. Het Afrikaans kent immers geen werkwoorduitgangen, geen voltooid verleden tijdsvormen en heeft maar één lidwoord. Voor sprekers van het Nederlands is de taal enigszins te verstaan en vrij makkelijk te lezen. Je zal echter merken dat het lezen van Afrikaanse woorden en zinnen je makkelijker afgaat dan het spreken.

Afrikaans is een taal die West-Europa en Afrika verbindt. Het vormt een brug tussen het grote, heldere Westen en het magische Afrika. Afrikaans is een taal die nog steeds op vele plaatsen en door een groot publiek wordt gesproken. Het is dan ook zeker de moeite waard om deze relatief eenvoudige taal te leren.

Interesse in deze cursus Afrikaans? Schrijf dan zeker en vast in!

Ik wil meer info

Locatie: CVO Handelsschool Aalst